Obsah

První pomoc
  • Vytvořeno dne: 19. 1. 2018

Ahoj holky,
Dnes pro Vás mám malý test. Pomáhali jste někdy někomu pří záchraně života?
Věděli byste, co dělat, když Vašemu mimču zaskočí jídlo a nemůže popadnout dech,
nebo když upadne a bouchne se do hlavy a uměli byste provést nepřímou masáž
srdce?
Níže máte několik otázek (správné odpovědi jsou uvedené na konci blogu), kterými
si můžete otestovat své znalosti. Použité otázky jsou z webu
www.zachrannasluzba.cz. Základy první pomoci je dobré znát a prakticky si je
vyzkoušet. Nikdy nevíte, kdy se Vám budou hodit.


Základy první pomoci pro novorozence jsou součástí našeho balíčku
pro maminky, který Vám pomůže být klidnou a sebejistou při péči o vaše
miminko.


Otázka 1:
Nepřímá masáž srdce se provádí stlačováním hrudníku nataženýma rukama
propnutýma v loktech:

a) Na hrudníku dva prsty vlevo od hrudní kosti v místě srdečního hrotu.
b) Na hrudní kosti asi uprostřed hrudníku.
c) Na hrudní kosti při jejím spodním okraji.

Otázka 2:
Pro kvalitu resuscitace má největší význam:
a) Co nejméně přerušovaná nepřímá masáž srdce, prováděná správnou frekvencí a
dostatečně hluboko.
b) Správný poměr mezi masáží srdce a vdechy z plic do plic s náležitými pauzami.
c) Účinné vdechy z plic do plic co největším objemem doplněné v pauzách srdeční
masáží s nepříliš vysokou frekvencí.

Otázka 3:
Nejlepší poloha pro postiženého, který je při vědomí, ale udává, že se mu špatně
dýchá, je:

a) Vleže na zádech se zakloněnou hlavou.
b) „Stabilizovaná“ poloha vleže na boku.
c) Vsedě nebo polosedě s možností zapřít ruce o židli nebo podložku.

Otázka 4:
Předloktí popálené vroucí vodou je před příjezdem záchranné služby nejlépe ošetřit:
a) Potřením jakoukoliv mastí, v nouzi i zubní pastou
b) Několikaminutovým chlazením čistou vodou. 
c) Protišokovými opatřeními, zejména udržením postiženého místa v teple.

Otázka 5:
Doporučená frekvence stlačování hrudníku při nepřímé masáži srdce je asi:
a) 30x za minutu
b) 100 x za minutu
c) 60 x za minutu

Otázka 6:
Hmatání tepu u postiženého, u kterého je podezření na zástavu oběhu:
a) Provádíme zásadně na krkavici a resuscitaci zahájíme, pokud tep necítíme.
b) Provádíme zásadně na zápěstí a resuscitaci zahájíme, pokud tep necítíme, nebo cítíme jen nitkovitý (nevýrazný rychlý) tep.
c) Je hrubá chyba, nahmatání tepu je nespolehlivé a jen zbytečně zdržuje - bez dalšího zahájíme resuscitaci.

Otázka 7:
Sousedka křičí o pomoc - chvilku nechala roční dítě bez dozoru a nyní je nalezla na
zemi s pytlíkem buráků, promodralé, nedýchající. Záchranka už je na cestě. První
krok první pomoci bude:

a) Zahájení nepřímé masáže srdce - dvěma prsty uprostřed hrudníku.
b) Položíme dítě na předloktí bříškem dolů, dlaní podepřeme hlavu a opakovaně je
energicky poplácáme po zádíčkách.
c) Dítě zabalíme do deky abychom zabránili prochladnutí a utíkáme na ulici v ústrety
záchranářům.

Otázka 8:
Dítě nešťastnou náhodou požilo doušek saponátu na nádobí. První pomoc bude:
a) Ponechání v klidu, nic nejíst ani nepít, transport k lékaři nebo přivolání záchranné
služby.
b) Podání cca ¼ litru vlažné vody se solí k vyvolání zvracení, a dále transport k lékaři
nebo přivolání záchranné služby.
c) Podání cca ¼ litru mléka a vyvolání zvracení.

Odpovědi:
1b, 2a, 3c, 4b, 5b, 6c, 7b, 8a


Jak jste dopadli? Zaujala Vás naše nabídka základů první pomoci pro
novorozence? Podívejte se na další služby obsažené v našem základním
balíčku pro maminky.